Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. khunnamob.info is dochter van Startpagina. The Netherlands welcomes Trump in his own words Nederlands

Nederlands - wijf mijn

Voorlopig bleef het bij pogingen waarin elke auteur zijn eigen streektaal het meeste gewicht gaf. Het heeft sindsdien invloeden van andere talen ondergaan, zoals het Maleis , Engels, Duits en de Bantoetalen. Een doorslaggevende rol speelden daarin de nationaal georganiseerde massamedia en de bovenregionale communicatie ten gevolge van een sterk toenemende bevolkingsmobiliteit. Dit zijn bijna allemaal immigranten en hun kinderen die na de Tweede Wereldoorlog naar Canada zijn vertrokken. Ook worden steeds meer straatnamen 'vervlaamst', dat wil zeggen dat de verfranste vorm of de vervanging door Franse equivalenten wordt teruggedraaid naar de oorspronkelijke versie. Test hier gratis je kennis! In mindere mate hebben ook het West-Vlaams en het Hollands Ingveoonse kenmerken, dialecten die aan de basis hebben gestaan van het huidige Standaardnederlands. In een Nederlands taalgrensgemeenten in het Franse taalgebied, de zogenaamde faciliteitengemeentenis er een bijzonder taalregime voor Nederlandstaligen waar in de praktijk weinig Amateur gebruik wordt gemaaktnet zoals dat ook in het Nederlandse taalgebied geldt Nederlands Franstaligen wat daarentegen een hete politieke kwestie is, cf. In Wallonië kunnen scholen sedert enkele jaren kiezen voor een sperma waarbij ook andere vakken dan het Nederlands in het Nederlands gedoceerd worden. Het onderwijs werd bijna helemaal verfranst. De Friese en Saksische dialecten hebben op het vasteland het meest onder invloed ervan gestaan. En er zijn verschillende beroepen waar veel Nederlandse termen moeten worden aangeleerd. In zowel Frankrijk als Duitsland wordt het Nederlands Nederlands erkend beffen minderheidstaal. Door Pijpen moderne Nederlands zijn de deelnemers aan deze gemeenschap heterogener geworden en herkennen zij zich steeds minder in een 'eigen taal'.