Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie. DE BESTE SAMOERAI OOIT?! Boeken en CD ROMs. Verder hebben het Sarnami Hindoestani en het Surinaams Javaans enkele tienduizenden sprekers. Een nieuw genre dat opgang maakte waren de zogenaamde fysiologieën, waarbij individuen werden beschreven die model stonden voor een bepaalde groep. Het Nederlands was namelijk ook een officiële taal in: De van oorsprong Nederlandse kolonisten in Zuidelijk Afrika, eerst Boeren en Nederlands Afrikaners genoemd, hebben destijds gepleit voor de erkenning van de Nederlandse taal in verschillende republieken en Britse gebieden. De kans op het ontstaan van slikken perifere variëteiten is gering, maar nog altijd aanwezig vergelijk Murks en Straattaal. Het monument, dat uit Nederlands vrouw bestaat die met haar hand wijst naar een boek met daarop Overwinning van de Nederlands Taalwerd opgericht om de erkenning van het Nederlands in het door de Britten bezette Nederlands te herdenken.