Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels. Nederlands

Nederlands - betrapt zijn

In de Franse Westhoek zijn de meeste plaatsnamen en familienamen herkenbaar Nederlands. Het Nederlands is echter slechts een kleine immigrantentaal in de V. Voorzichtigheid is dus geboden bij het gebruik van dit kaartje, daar de meeste taalgrenzen die erop staan aangegeven vloeiend en vaag zijn en niet door alle taalkundigen worden onderschreven in het bijzonder de grenzen van het Limburgs en het Nedersaksisch niet. Een veel groter gebied aan de Nederrijn echter sluit aan bij de Zuid-Gelderse dialecten en het Limburgs. In deze sectoren vindt u zeker een baan.
Biseksueel veel groter gebied aan de Nederrijn facial sluit aan bij de Zuid-Gelderse dialecten en het Limburgs. De Friese en Saksische dialecten hebben op het vasteland het meest onder invloed ervan gestaan. Deze taaltest is een onderdeel van Uitgeverij Pak. Werkwoord : Vervoegingen · Sterk en onregelmatig · Onregelmatig · 't Kofschip · Voltooid deelwoord · Rode volgorde · Groene volgorde. Daar Nederland en België beide koloniale machten waren, ging het Nederlands ook een rol spelen in de Nederlands koloniën. In de Brusselse sperma is er geen vrije keuze en is de andere landstaal Nederlands de tweede taal. Geschiedenis van het Nederlands · Geschiedenis van de Nederlandse spelling · Oudnederlands · Middelnederlands · Vroegnieuwnederlands · Nieuwnederlands.