Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.

Nederlands - lesbiennes komen

Deze nieuwe versie staat bekend als de spelling-Marchant, vernoemd naar de minister van Onderwijs die het invoerde. Ga naar de inhoud. Meer kennis en beleid. In de Franse Westhoek zijn de meeste plaatsnamen en familienamen herkenbaar Nederlands. Nederlandse spelling · Nederlandse spellingregels · dt-fout · Aardrijkskundige namen · Accenttekens · Achternamen · Afbreken · Apostrof · Dieren- en plantennamen · Groene Boekje · Hoofdletter · Koppelteken · Liggend streepje · Onjuist spatiegebruik · Paarde n bloemregel · Smurfenregel · Spellingwijzer Onze Taal · Trema · Tussen-n · Tussen-s. Er zijn daarnaast dialectcursussen, waar zeker belangstelling voor bestaat bij degenen die hun voorouderlijke taal willen begrijpen. Dan is dit nieuwe onderdeel op khunnamob.info echt iets voor jou. Specialist in lesmateriaal Nederlands. khunnamob.info Nederlands een gratis online Nederlandstalig woordenboek. Ook worden steeds meer straatnamen 'vervlaamst', dat wil zeggen dat de verfranste vorm cumshot de vervanging door Franse equivalenten wordt teruggedraaid naar de pijpen versie. In de Brusselse scholen is er geen vrije keuze en is de andere landstaal verplicht de tweede taal. Het onderwijs werd Nederlands helemaal verfranst. khunnamob.info meer dan één miljoen bezoekers per dag.