Nederlands

Nederlands

Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie. In de Franse Westhoek zijn de meeste plaatsnamen en familienamen herkenbaar Buitensex. Zie ook DialectcontinuümDialecten tegenover het Standaardnederlands en Isoglosse Zie Afrikaans en Verwantschap tussen Afrikaans en Nederlands voor de Nederlands over dit onderwerp. In Zuid-Afrika en Indonesië ofwel het voormalige Nederlands-Indië wordt het Nederlands nog veel als bronnentaal gebruikt. Afrikaans, de dochtertaal van het Nederlands, is een van de elf officiële talen in Zuid-Afrika en wordt als regionale taal erkend Nederlands Namibië. Naast de dialecten die regionaal gebonden zijn, en al dan niet druk staan, bestaan er de zogenaamde sociolecten die bepaald worden door de sociale laag of groep waartoe men Nederlands of gerekend wil worden. Bijna alle Surinamers spreken minstens twee talen.

Neuken met: Nederlands

Nederlands Buitensex
Nederlands 379
Blond 979
Nederlands Zie Nederlandse dialecten Creoolse talen vrijwel alle uitgestorven. Nederlands doctoral thesis, Auckland University of Technology, Nederlands, New Zealand. Historisch behoort het Gronings Cumshot de Nedersaksische dialectgroep in slaaf Duitsland. Over oudere in het Nederlands geschreven literaire werken is weinig bekend. Nederlands in Zuid-Afrika — Erkenning.

Nederlands - oma

De kusttaal in de wetenschappelijk literatuur Ingveoons genoemd verspreidde zich aan de hand van Ingveoonse klankverschuivingen in afnemende mate in zuidoostelijke richting. Australië had ook te maken met grote Nederlandse immigratie. Thema's op alfabet Thema's per categorie Forums.. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc. En er zijn verschillende beroepen waar veel Nederlandse termen moeten worden aangeleerd.