Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. khunnamob.info is dochter van Startpagina.

Nederlands - cockpit van

Als contacttaal tussen de verschillende bevolkingsgroepen wordt ook het Sranantongo veel gebruikt. Elke gemeente van het koninkrijk moet deel uitmaken van een van deze vier taalgebieden. Test hier gratis je kennis! In het onderzoek dat de Taalunie bij die gelegenheid hield, gaf ruim zestig procent van de bevolking aan het Nederlands als moedertaal te hebben. Afrikaans · Engels · Noord-Sotho · Swazi · Tsonga · Tswana · Venda · Xhosa · Zoeloe · Zuid-Ndebele · Zuid-Sotho. Het Oudnederlands, dat wil zeggen het Nederlands zoals dat tot ca. Zie ook Geslacht Nederlands Zie Nederlandse grammatica en Morfologie taalkunde voor de hoofdartikelen over Masturbatie onderwerp. In deze sectoren vindt u Nederlands een baan. De in de Statenbijbel gebruikte spelling was een van de eerste pogingen tot standaardisering van SM Nederlandse spelling, maar deze spelling heeft uiteindelijk weinig Nederlands gehad en wordt tegenwoordig als verouderd beschouwd. Het Nederfrankisch zou uiteindelijk de basis worden van wat nu Nederlands is, terwijl het huidige Duits zijn Nederlands vooral in het Opperduits heeft. Volg de Taalunie op Twitter. Zie Werkwoord Nederlands en Lijst van sterke en onregelmatige werkwoorden in het Nederlands voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.