Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.

Nederlands - Natasha Nice

Het Nederlands wordt over het algemeen als een analytische taal gezien. Voltooide tijden worden gevormd met de hulpwerkwoorden hebben en zijn. In het Nederlands bestaan net als in het Engels vaak twee woorden met dezelfde betekenis synoniemen waarvan het ene een Germaans erfwoord en het andere een Romaans leenwoord is, bijvoorbeeld uitnodiging en invitatie. Een nieuw genre dat opgang maakte waren de zogenaamde fysiologieën, waarbij individuen werden beschreven die model stonden voor een bepaalde groep. Voor deze vertaling werd een gulden middenweg gezocht tussen alle bestaande streektalen van het Nederlandse taalgebied. Zie Nederlands in Duitsland , Zuid-Gelders , Nederduits en Maas-Rijnlands voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. De Taalunie is onder andere verantwoordelijk voor de uitgave van het Groene Boekje. Nederlands
2. Mijn lichaam - khunnamob.info Correct Nederlands duidelijk taalgebruik. Hij schrijft daarin likken lot van de legendarische eerste koning der Friezen. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Ik heb veel interesse in de Amateur taal en dialecten, en in de betekenis en achtergrond Nederlands gezegden en spreekwoorden. Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van NederlandBelgië en Suriname.