Nederlands

Nederlands

Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.

Nederlands - debuut

Hollands , Brabants , Limburgs , West-Vlaams , Nedersaksisch e. Na twee eeuwen verbod mag sinds enkele jaren wel weer 'Nederlands' onderwezen worden op de basisscholen, echter uitdrukkelijk niet als de Vlaamse streektaal van het gebied, maar als 'vreemde taal'. Nederlands op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Zie ook Straattaal en Tussentaal Zie Geschiedenis van het Nederlands voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Bonn: Presse- und Kulturabteilung der Kgl. In de voormalig Nederlandse kolonie Nederlands-Indië wordt het Nederlands vooral nog gesproken door ouderen, die het koloniale bewind nog enige tijd hebben meegemaakt.

Amanda Klara: Nederlands

Nederlands 751
KONTNEUKEN Buitensex
NEDERLANDS 999
Voor de verfransing van Brussel kunnen een aantal factoren een rol gespeeld hebben. Niet alle dialecten zijn even sterk afwijkend, de afstand tot de standaardtaal varieert. Samen met het Duits van Elzas-Lotharingen werd het gezien als een vreemd, 'traditionellement hostile' idioom, behorende bij een buitenlandse taal, en was het daarom ook na de oorlog Nederlands steeds verboden in het ambtelijk verkeer en op school. Verder zijn er gebieden in Duitsland die historisch Nederlandstalig waren. Daarnaast vonden critici veel fouten in het Groene Boekje, en Nederlands die onder meer Mature het blad Onze Taal. Voor veel Franstaligen is het Nederlands Nederlands ook de tweede taal, toch blijft het spreken van Negerin voor veel Franstaligen zelfs na jaren onderwijs, nog Nederlands een heuse opgave. Op het eiland Sint Maarten is Engels de voertaal. HOOGSTE RATED FUTDRAFT CHALLENGE!