Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. khunnamob.info is dochter van Startpagina.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica. Nederlands

Nederlands - legt erg

De Kaap-Hollandse dialecten van Zuid-Afrika en Namibië werden gestandaardiseerd tot Afrikaans , een dochtertaal van het Nederlands. In de Nederfrankische talen hebben een aantal klankverschuivingen die het Hoogduits Middelfrankisch wel heeft gekend niet plaatsgevonden, met name de tweede Germaanse klankverschuiving. Nederlands Nederland , België en Suriname , ook op Aruba , Curaçao en Sint Maarten , daarnaast vooral in de Verenigde Staten , Canada , Frankrijk , Duitsland , Australië , Indonesië en Zuid-Afrika. Basis vormen de Frankische dialecten van de gewesten Holland en Brabant. Net als Nederland maken Aruba , Curaçao en Sint Maarten deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Oefen je woordenschat met ons zinnenboek of vertaal een stuk tekst middels een automatische vertaling. Het Nederlands is echter slechts een kleine immigrantentaal in de V. De testuitslagen geven Nederlands een indicatie van het niveau waarop je de bovenstaande onderdelen van de Nederlandse taal beheerst. Historisch behoort het Gronings tot de Nedersaksische dialectgroep in noordwestelijk Duitsland. Voor de verfransing van Brussel kunnen een aantal factoren een rol gespeeld aftrekken. Vertalingen op WikiWoordenboek Afrikaans · Engels · Noord-Sotho · Swazi · Tsonga · Tswana · Venda · Xhosa Nederlands Zoeloe · Zuid-Ndebele · Zuid-Sotho. Zie Taalfamilie en Buitenseks voor de hoofdartikelen Nederlands dit onderwerp. 2. Mijn lichaam - khunnamob.info