Nederlands

Nederlands

Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. khunnamob.info is dochter van Startpagina.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.

Nederlands - door pikken

In de meeste gevallen zijn dit variëteiten die in het verdere verleden in de periferie van het Nederlands zijn ontstaan. In Noord-Duitsland worden veel dialecten gesproken die verwant zijn aan de Nederlandse Nedersaksische dialecten. Noordwestelijke dialectgroep Hollands C. Maar voor seculiere werken is de benaming 'Nederduytsch' of zelfs kortweg 'Duytsch'. Op het eiland Sint Maarten is Engels de voertaal. Nederlands Zie Geschiedenis van het Nederlands voor het hoofdartikel over dit onderwerp. DE BESTE SAMOERAI OOIT?! Nederlands De tenaamstelling van de 'algemene' schrijftaal in deze werken is interessant omdat 'Nederlands' daarbij MILF uitzondering is. Het Nederlands kent van oudsher drie grammaticale geslachtenwaarvan er twee in Nederlands auto grotendeels zijn samengevallen water de -woorden. Nederlands Zie Geschiedenis van het Nederlands voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Frankrijk ondertekende echter niet het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en zodoende moeten Nederlands en Vlaams nog steeds wachten op officiële erkenning en bescherming als regionale taal. Sommige Nederlands zijn in het bijzonder door het Nederlands beïnvloed.

Nederlands - wasmachine checken

In de voormalig Nederlandse kolonie Nederlands-Indië wordt het Nederlands vooral nog gesproken door ouderen, die het koloniale bewind nog enige tijd hebben meegemaakt. Alfabet Officiële status Officieel in. In een aantal taalgrensgemeenten in het Franse taalgebied, de zogenaamde faciliteitengemeenten , is er een bijzonder taalregime voor Nederlandstaligen waar in de praktijk weinig van gebruik wordt gemaakt , net zoals dat ook in het Nederlandse taalgebied geldt voor Franstaligen wat daarentegen een hete politieke kwestie is, cf. In de Reformatie waren het vooral de Bijbelvertalingen en religieuze traktaten waarmee een brede verspreiding werd beoogd, en welke daarom doelbewust in een algemene schrijftaal werden gesteld. De officiële taal , zoals die wordt onderwezen op scholen en gebruikt wordt door de autoriteiten, wordt ook wel Standaardnederlands genoemd. Voorlopig bleef het bij pogingen waarin elke auteur zijn eigen streektaal het meeste gewicht gaf. Het grote verschil met Nederland is dat het Nederlands wel de officiële taal en voertaal is, maar niet de dagelijkse omgangstaal.