Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, Belgiƫ en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.

Nederlands - moeder verrast

Noordwestelijke dialectgroep Hollands C. De toekomende tijd wordt gevormd met het hulpwerkwoord zullen. Nederlandse creoolse talen : Het Limburgs en Nedersaksisch zijn in Nederland, naast het Nederlands, officieel erkende streektalen. Rondom Kleef wordt nog een goed als Nederlands Zuid-Gelders herkenbaar Nederfrankisch dialect gesproken, het Kleverlands of Duits-Nederlands. Daarnaast worden er binnen het Nederlandse taalgebied vele dialecten gesproken. Het kaartje "taalgrens door de eeuwen heen" geeft aan in welk gebied er mensen met Nederlands als moedertaal te vinden waren, niet hoe hoog hun aandeel op de totale bevolking was. Voorlopig bleef het bij pogingen waarin elke auteur zijn eigen streektaal het meeste gewicht gaf. Nederlands