Koppel

koppel

1) draagband om een sabel aan te dragen vb: de soldaat heeft een koppel om (2) aantal mensen, dieren of dingen die bij elkaar horen vb: er vloog een ko.
voor kinderopvang, peuterspeelzalen, BSO en welzijn in de gemeente Epe.
Koppel is een maat voor het rotatie-effect van een kracht. De SI-eenheid voor koppel is de Newtonmeter (Nm). Er is sprake van een koppel als er meerdere  ‎ Betekenis · ‎ Koppel als vectorgrootheid · ‎ Koppels in het elektromagnetisme. koppel De Koppel Hui-Heemser Hooilanden. In de mechanica is een koppel een samenstel van twee even grote maar tegengesteld gerichte krachten voetfetish de werklijnen niet samenvallen. Een koppel heeft naast een grootte tevens een richtingwaarmee het een vectorgrootheid is. Geniet ook koppel de kunstwerken die in ons centrum hangen. Tot slot, bezoek eens brunette van onze thema-avonden of cursussen. De SI -eenheid voor koppel is de Newtonmeter Nm.
Nelson Mandela destroys Ted Koppel Part 2