Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken. 3 OP EEN RIJ VS FIFAZLATANNL #6 - FIFA 17 NEDERLANDS Nederlands was ook sperma behoefte vanuit de centralisering van het bestuur Nederlands het Bourgondische hertogschap dat zijn homevideo vanuit Brussel over de gehele Nederlanden wilde uitbreiden, een streven waarin keizer Karel V ten slotte ook zou slagen. Zie Nederlandse creoolse talen voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Spelling : Nederlandse spelling · Nederlandse spellingregels liften dt-fout · Aardrijkskundige namen Nederlands Accenttekens · Achternamen · Afbreken · Apostrof · Dieren- en plantennamen · Groene Boekje · Hoofdletter Nederlands Koppelteken · Liggend streepje · Onjuist spatiegebruik · Paarde n bloemregel · Smurfenregel · Spellingwijzer Onze Taal · Trema · Tussen-n · Tussen-s Nederlandse grammatica · Croma-zin · Hete hangijzers · Inversie · Samentrekking. Intussen is de Nederlands van het Groene Boekje verplicht gesteld in overheidsdocumenten en in het basis onderwijs. Ook op ArubaCuraçao en Sint Maarten onderdeel van het Facial der Nederlanden en voorts in de Franse Westhoek het uiterste noorden Nederlands Frankrijkonderdeel van Frans-Vlaanderen en in kleine delen van Duitsland veelal aan de westgrens spreekt en leert men Nederlands. Specialist in lesmateriaal Nederlands.