Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online. Nederlands

Nederlands - haar

Nederland , België en Suriname , ook op Aruba , Curaçao en Sint Maarten , daarnaast vooral in de Verenigde Staten , Canada , Frankrijk , Duitsland , Australië , Indonesië en Zuid-Afrika. Het Nederlandse werkwoord kent over het algemeen drie persoonsvormen in de tegenwoordige tijd en twee in de onvoltooid verleden tijd. Leerlingen in Wallonië kunnen hun tweede taal vrij kiezen, bij die keuze wint het Engels aan populariteit ten nadele van het Nederlands [bron? Bestel dit boek bij khunnamob.info. Rondom Kleef wordt nog een goed als Nederlands Zuid-Gelders herkenbaar Nederfrankisch dialect gesproken, het Kleverlands of Duits-Nederlands. Deze bezegelde een grondtransactie tussen de herenboer Boudewijn Molenijzer uit Dallem en de Gentse patriciër Hendrik van den Putte. Noordwestelijke dialectgroep Hollands C. Zie ook Straattaal en Tussentaal Zie Geschiedenis van het Nederlands Nederlands het hoofdartikel over dit onderwerp. Typ een Nederlands woord en Nederlands op Opzoeken. Men moet echter ook rekening houden met het feit dat anderstaligen, Nederlands wie ook Franstaligen, even goed voor Vlaamse partijen stemmen. Er worden Vlaamse dialecten gesproken, die behoren tot de dialectgroep van het West-Vlaams. Frankrijk ondertekende echter niet het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en zodoende moeten Nederlands Beffen Vlaams nog steeds wachten op officiële erkenning en ruig als regionale taal.