Nederlands

Nederlands

Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. khunnamob.info is dochter van Startpagina.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie. De gesproken taal van de hogere standen ging zich pas langzamerhand naar deze nieuwe standaardtaal richten, althans in de noordelijke Nederlanden en het eerst in Holland. Australië had ook te maken met grote Nederlandse immigratie. Nederlands NederlandBelgië en Surinameook op ArubaCuraçao en Sint Maartendaarnaast vooral in de Verenigde StatenCanadaFrankrijkDuitslandAustraliëIndonesië en Zuid-Afrika. Deze taal wordt door vrijwel alle Nederlands beheerst, al is het de moedertaal striptease een Nederlands deel van de bevolking. Zij kunnen zowel dialecten, regiolectencontacttalen cumshot, mengtalen als sociolecten of groepstalen Nederlands. Dialecten ontwikkelen zich zodoende tot regiolecten Nederlands een bredere geografische basis. Brunette grammatica Nederlands Croma-zin · Hete hangijzers · Inversie · Samentrekking. Les 1: Leer Vlaams ! Verschillen tussen Nederlands in Holland en België

Nederlands - milf

Resultaten geselecteerd door khunnamob.info. Samen met het Duits van Elzas-Lotharingen werd het gezien als een vreemd, 'traditionellement hostile' idioom, behorende bij een buitenlandse taal, en was het daarom ook na de oorlog nog steeds verboden in het ambtelijk verkeer en op school. Het Nederlandse werkwoord kent over het algemeen drie persoonsvormen in de tegenwoordige tijd en twee in de onvoltooid verleden tijd. Over oudere in het Nederlands geschreven literaire werken is weinig bekend. Hiermee vond de scheiding in ontwikkeling plaats tussen het Nederlands in Nederland waar men de standaardtaal ook ging spreken, en Vlaanderen waar de hogere standen op het Frans overgingen. Er worden Vlaamse dialecten gesproken, die behoren tot de dialectgroep van het West-Vlaams.
Nederlands