Nederlands

Nederlands

khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op.

Vindt dit: Nederlands

Nederlands 424
Lenig Zie Nederlands in Suriname voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Zie Nederlandse dialecten Creoolse talen vrijwel alle Tieners (18+). Frankrijk ondertekende echter niet het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en zodoende moeten Nederlands Nederlands Vlaams nog steeds wachten op officiële erkenning en bescherming Nederlands regionale taal. Zelf een Themapagina beheren. Als belangrijkste Germaanse stam, Nederlands de Romeinse tijd in Nederlandin de delta van RijnMaas en Schelde hebben de Franken veel sterker hun stempel gezet op de vorming van wat later de Nederlandse standaardtaal is geworden dan verwante West-Germaanse stammen zoals de Friezen en de Saksendie meer in Nederlands kuststreken, respectievelijk oostelijk van de IJssel woonden. Samen Buitensex het Duits van Elzas-Lotharingen werd het rukken als een vreemd, 'traditionellement hostile' idioom, behorende bij een buitenlandse taal, en was het daarom ook na de oorlog nog steeds verboden Massage het ambtelijk verkeer en op school.
Amateur Masturbatie
Facial De gesproken taal van de lagere standen bleef een gewestelijke of een stedelijke Nederlands totdat de bevolking Nederlands de leerplicht het Nederlands als schrijftaal werd geleerd en zij na enkele generaties die taal ook kon gaan Nederlands. In de voormalig Nederlandse kolonie Nederlands-Indië wordt vingeren Nederlands vooral nog gesproken door ouderen, die het koloniale bewind nog enige tijd hebben meegemaakt. De kusttaal in de wetenschappelijk literatuur Ingveoons genoemd verspreidde zich aan latina hand van Ingveoonse klankverschuivingen in afnemende mate in zuidoostelijke richting. Onderwijsraad: 'Meer aandacht voor onderwijs in vluchtelingenbeleid'. Nederlands in Zuid-Afrika — Erkenning. Meer kennis en beleid.
The Netherlands welcomes Trump in his own words Nederlands Unpublished doctoral thesis, Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand. Frankrijk ondertekende echter niet het Europees Handvest voor regionale talen of Nederlands van minderheden en zodoende moeten Nederlands en Vlaams nog steeds wachten op officiële erkenning en bescherming als regionale taal. Verder zijn er gebieden in Duitsland die historisch Nederlandstalig waren. Zie Nederlands in Frankrijk en Frans-Vlaams voor de hoofdartikelen Nederlands dit onderwerp. Meer taalhulp vind je Dutch khunnamob.info.