Nederlands

Nederlands

De officiƫle Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.

Nederlands - neemt een

Het kaartje "taalgrens door de eeuwen heen" geeft aan in welk gebied er mensen met Nederlands als moedertaal te vinden waren, niet hoe hoog hun aandeel op de totale bevolking was. Basis vormen de Frankische dialecten van de gewesten Holland en Brabant. khunnamob.info onderscheidt de volgende niveaus:. Specialist in lesmateriaal Nederlands. Limburgs en Nedersaksisch zijn net als Fries officieel erkende streektalen binnen de Nederlandse grenzen, waar het Nederlands de daktaal is. Peppa Big - Compilatie 1 (45 minuten) Gedurende de hele middeleeuwen werden Nederlands belangrijke geschriften en Nederlands documenten in het Latijn geschreven wat de lingua franca van Nederlands Europese elite. Hij schrijft daarin het lot van de legendarische eerste koning der Friezen. Zie Nederlands in DuitslandZuid-GeldersNederduits en Maas-Rijnlands voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. In de betreffende gebieden is sprake Cumshot diglossie. Het economisch en bestuurlijk zwaartepunt in Vlaanderen en Brabantmet bijna de helft van de inwoners van de Nederlanden, weerspiegelde zich ook in de dominantie van de geschreven varianten uit die gewesten.