Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.

Nederlands - milf sjort

De Friese en Saksische dialecten hebben op het vasteland het meest onder invloed ervan gestaan. Ook in Nieuw-Zeeland leven mensen van Nederlandse afkomst die na de Tweede Wereldoorlog naar het land zijn vertrokken. Ben je geïnteresseerd in de spelling- en stijlregels van de Nederlandse taal? In het Nederlands bestaan net als in het Engels vaak twee woorden met dezelfde betekenis synoniemen waarvan het ene een Germaans erfwoord en het andere een Romaans leenwoord is, bijvoorbeeld uitnodiging en invitatie. Er zijn enkele scholen waar Nederlands een keuzevak is en er bestaan Nederlandse clubs. Als belangrijkste Germaanse stam, na de Romeinse tijd in Nederland , in de delta van Rijn , Maas en Schelde hebben de Franken veel sterker hun stempel gezet op de vorming van wat later de Nederlandse standaardtaal is geworden dan verwante West-Germaanse stammen zoals de Friezen en de Saksen , die meer in de kuststreken, respectievelijk oostelijk van de IJssel woonden. Hiermee vond de scheiding in ontwikkeling plaats tussen het Nederlands in Nederland waar men de standaardtaal ook ging spreken, en Vlaanderen waar de hogere standen op het Frans overgingen. Rondom Kleef wordt nog een goed als Nederlands Zuid-Gelders herkenbaar Nederfrankisch dialect gesproken, het Kleverlands of Duits-Nederlands. Hoofdpagina Vind een artikel Vandaag Etalage Categorieën Recente wijzigingen Nieuwe artikelen Willekeurige Nederlands. Boeken en CD ROMs. Maar deze cursussen concurreren dan weer met die in het Nederlands, welke populair zijn bij degenen welke om meer praktische redenen contacten willen Nederlands in Vlaanderen en Nederland. Afrikaans, de dochtertaal van het Nederlands, is een van de elf officiële talen Nederlands Zuid-Afrika en wordt als regionale taal erkend in Pijpen.