Nederlands

Nederlands

De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.

Nederlands - kwartetten met

Nederlands Nederland , België en Suriname , ook op Aruba , Curaçao en Sint Maarten , daarnaast vooral in de Verenigde Staten , Canada , Frankrijk , Duitsland , Australië , Indonesië en Zuid-Afrika. Zie Nederlandse dialecten Creoolse talen vrijwel alle uitgestorven. De tenaamstelling van de 'algemene' schrijftaal in deze werken is interessant omdat 'Nederlands' daarbij een uitzondering is. Leerlingen in Wallonië kunnen hun tweede taal vrij kiezen, bij die keuze wint het Engels aan populariteit ten nadele van het Nederlands [bron? De gesproken taal van de lagere standen bleef een gewestelijke of een stedelijke variant totdat de bevolking onder de leerplicht het Nederlands als schrijftaal werd geleerd en zij na enkele generaties die taal ook kon gaan spreken. Om te Nederlands en erg handig als naslagwerk. De landsgrenzen zijn op streektaalniveau geen taalgrenzen. Hij schrijft daarin Nederlands lot van de legendarische eerste koning der Friezen. Dit was Amateur niet zo belangrijk toen er nog weinig in de Casting op schrift werd gesteld en de meeste mensen, buiten de hogere geestelijke standook analfabeet waren en er dus niet veel gelezen werd. Tolken Verbeter je Nederlands. Aan de oostgrens speelt daarbij een rol of deze dialecten Nederfrankisch Masturbatie Nedersaksisch zijn.

Nederlands - blondje bevrijdt

Onder Napoleon Bonaparte werd de Franse invloed op het Nederlands als literatuur- en cultuurtaal sterker. Dit zijn bijna allemaal immigranten en hun kinderen die na de Tweede Wereldoorlog naar Canada zijn vertrokken. Omgekeerd stemmen Nederlandstaligen ook niet uitsluitend voor Vlaamse partijen. Zij kunnen zowel dialecten, regiolecten , contacttalen , mengtalen als sociolecten of groepstalen betreffen. Een wijziging kan enkel met een bijzondere wet dit wil zeggen een wet met een bijzondere meerderheid worden aangenomen. Daarbuiten is ze niet verplicht. Verder is het Nederlands ook een officiële taal van de Caraïbische ei landen Aruba , Curaçao en Sint-Maarten , terwijl er nog minderheden bestaan in Frankrijk , Duitsland en in mindere mate Indonesië , en nog ruim een half miljoen sprekers in de Verenigde Staten , Canada en Australië. Nederlands