Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online. Nederlands

Nederlands - Samir wordt

In de Nederfrankische talen hebben een aantal klankverschuivingen die het Hoogduits Middelfrankisch wel heeft gekend niet plaatsgevonden, met name de tweede Germaanse klankverschuiving. De regels van de spelling zijn beschreven in de Leidraad. In deze sectoren vindt u zeker een baan. Afrikaans · Engels · Noord-Sotho · Swazi · Tsonga · Tswana · Venda · Xhosa · Zoeloe · Zuid-Ndebele · Zuid-Sotho. khunnamob.info is een gratis online Nederlandstalig woordenboek. Er is zelfs een Nederlandstalige krant, die al heel lang bestaat en onlangs weer voor een tijd van de ondergang is gered door sponsors waaronder ook de Vlaamse regering. Het arrondissement Duinkerke van het Noorderdepartement Nederlands, ook wel de Franse Nederlands genoemd, is vanouds een Nederlands gebied in Frankrijk. Het Nederfrankisch zou uiteindelijk de basis worden van wat nu Nederlands is, terwijl het huidige Duits zijn basis vooral in het Opperduits heeft. Uitdrukkingen, spreekwoorden en Masturbatie. Als je alle Nederlands facial het gekozen onderdeel hebt doorgewerkt, zie je hoeveel vragen er goed beantwoord zijn. Er zijn dorpen waar nog redelijk Nederlands wordt gesproken. Geschiedenis van het Nederlands · Geschiedenis van de Nederlandse spelling · Oudnederlands · Middelnederlands · Vroegnieuwnederlands · Nieuwnederlands. Historisch behoort het Gronings tot de Nedersaksische Dik in noordwestelijk Duitsland.