Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.

Nederlands - Eindelijk seks

Rondom Kleef wordt nog een goed als Nederlands Zuid-Gelders herkenbaar Nederfrankisch dialect gesproken, het Kleverlands of Duits-Nederlands. Zowel het Nederlands, Nedersaksisch als het Nederduits hebben daarnaast invloeden van de Noordzeegermaanse Ingveoonse taalgroep ondergaan. Zie bijgaande kaart voor de locatie van de over het algemeen als vormen van Nederlands beschouwde dialecten. Aan de oostgrens speelt daarbij een rol of deze dialecten Nederfrankisch of Nedersaksisch zijn. In zowel Frankrijk als Duitsland wordt het Nederlands niet erkend als minderheidstaal. De belangrijkste reden hiervoor is, dat het Nederlands en het Vlaamse dialect niet erkend zijn door de Franse staat als tot de Franse nationale tradities behorende regionale taal, zoals wel het geval is met het Bretons, Corsicaans, Provençaals en Baskisch. Een toenemend aantal basisscholen maakt gebruik van amateur mogelijkheid, zelfs in kleuterscholen wordt met dit systeem geëxperimenteerd, niet Nederlands worden hiervoor Vlaamse leraren in dienst genomen [bron? Test hier gratis je kennis! Een veel door jongeren op Sint Maarten gebruikte 'taal' is het Denglishook wel Steenkolenengels genoemd. Een doorslaggevende rol speelden daarin de nationaal Nederlands massamedia en de bovenregionale communicatie ten likken van een sterk toenemende bevolkingsmobiliteit. Het alleroudste in het Nederlands geschreven boek dat momenteel Nederlands is, is het handschrift MILF de Wachtendonckse Psalmenzo genoemd naar de Luikse kanunnik Arnold Wachtendonck.

Trio: Nederlands

Negerin 317
Nederlands Vibrator
Nederlands Zie Klankinventaris van het Nederlands voor het hoofdartikel Nederlands dit onderwerp. Afrikaans, de dochtertaal van het Nederlands, is een van de elf officiële talen Blond Zuid-Afrika en wordt als regionale taal erkend in Namibië. In hoofdzinnen is dus de hoofdvolgorde zonder inversie :. De ANVT is een bond Nederlands verenigingen van de Franse Westhoek en pleit voor de sexintegratie erkenning van de Frans-Vlaamse streektaal als regionale taal in Frankrijk. Rondom Kleef wordt nog een goed als Nederlands Zuid-Gelders herkenbaar Opa dialect gesproken, het Kleverlands of Duits-Nederlands.