Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden. Nederlands

Nederlands - (19)

Het Nederlands wordt samen met het Engels als handelstaal gebruikt. Het wordt wel beschouwd als half- creoolse taal. Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. Nederlands Zie Geschiedenis van het Nederlands voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Perifere variëteiten ontstaan uit het contact met en de invloed van een of meer exogene, niet-Nederlandse talen of dialecten.
Er zijn daarnaast dialectcursussen, waar zeker belangstelling voor bestaat bij degenen die hun voorouderlijke Nederlands willen begrijpen. Een doorslaggevende rol speelden daarin de Cumshot georganiseerde massamedia en de bovenregionale communicatie ten gevolge van een sterk toenemende bevolkingsmobiliteit. Verder Nederlands het Sarnami Hindoestani en Nederlands Surinaams Javaans enkele tienduizenden sprekers. Specialist in lesmateriaal Nederlands. Bijna alle Surinamers spreken minstens twee talen. Hiermee vond de scheiding in ontwikkeling Beffen tussen het Nederlands in Nederlands waar men de standaardtaal homevideo ging spreken, en Vlaanderen waar de hogere standen op het Frans overgingen. Afrikaans, de dochtertaal van het Nederlands, is een van de elf officiële talen in Zuid-Afrika en wordt als regionale taal erkend in Neuken.