Nederlands

Nederlands

Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.

Nederlands - Eindelijk seks

We maken voornamelijk gebruik van het Kernerman woordenboek. Tevens geniet het Nederlands sinds een paar jaren een officiële status in de Caribische Gemeenschap en de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties dankzij het lidmaatschap van Suriname. Net als Nederland maken Aruba , Curaçao en Sint Maarten deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit Groene Boekje bevatte in sommige gevallen een voorkeurspelling met varianten van spellingswijzen gegeven, die in de praktijk voor onduidelijkheid zorgde. Nederlandse creoolse talen : Het Limburgs en Nedersaksisch zijn in Nederland, naast het Nederlands, officieel erkende streektalen. De bekendste romans uit die tijd zijn de ridderromans. Nederlands