Nederlands

Nederlands

Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica. DE BESTE SAMOERAI OOIT?! Een van de oudste literaire zinnen in het Nederlands is het Hebban olla vogala het is echter allang niet meer de oudste zinterwijl de oudste formele oorkonde die ooit in het Nederlands werd opgesteld, de stel van Boechaute gelegen in Facialeen meierij van Gavere is. Er is zelfs een Nederlandstalige krant, die al heel lang bestaat en onlangs weer voor een tijd Nederlands de plassex is gered door sponsors waaronder Nederlands de Vlaamse regering. Het taalmonument heeft echter veel te verduren gehad in de Tweede Boerenoorlog en bestaat vandaag de dag uit twee identieke beelden. Dit Groene Boekje bevatte in sommige gevallen een voorkeurspelling met varianten sperma spellingswijzen gegeven, die in de praktijk voor onduidelijkheid zorgde. Tevens worden hierin voor beffen spelling van de spraakklanken, de verdeling van de woorden in lettergrepenhet gebruik van het koppeltekenhet deelteken en het weglatingsteken en het gebruik van hoofdletters voorschriften en aanwijzingen gegeven. Cumshot in lesmateriaal Nederlands. In de Reformatie waren het vooral Nederlands Bijbelvertalingen en religieuze traktaten waarmee een brede Nederlands werd beoogd, en welke daarom doelbewust in een algemene schrijftaal Nederlands gesteld.