Nederlands

Nederlands

Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie. Peppa Big 4 [NEDERLANDS] Nederlands op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het basisonderwijs wordt op sommige scholen in het Papiaments onderwezen, de middelbare school heeft het Nederlands als onderwijstaal. Tevens geniet het Nederlands sinds een paar jaren een officiële status in de Caribische Gemeenschap en de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties Facial het lidmaatschap van Suriname. Er zijn enkele scholen pijpen Nederlands een keuzevak is en er bestaan Nederlands clubs. De regels van de spelling zijn beschreven in de Leidraad.
Nederlands

Nederlands - neemt

Daarnaast vonden critici veel fouten in het Groene Boekje, en publiceerden die onder meer in het blad Onze Taal. khunnamob.info staat online sinds. Vandaag de dag wonen veel Nederlandstaligen net over de grens in Duitsland. Voor deze vertaling werd een gulden middenweg gezocht tussen alle bestaande streektalen van het Nederlandse taalgebied. Daarbuiten is ze niet verplicht. Door de moderne mobiliteit zijn de deelnemers aan deze gemeenschap heterogener geworden en herkennen zij zich steeds minder in een 'eigen taal'.