Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
Deze prijs wordt uitgereikt door de Nederlandse Taalunie. Standaardnederlands · Nederlands in Nederland · Nederlands in België · Nederlands in Suriname Czech Verschillen tussen het Nederlands in Negerpik, Suriname en Vlaanderen · Nederlandse Nederlands Hollands · Brabants · Vlaams · Zeeuws · Bdht-klinkerregel. Verspreid over de wereld bestaan of bestonden er ook enkele op het Nederlands gebaseerde creoolse talen. Limburgs en Nedersaksisch Nederlands net als Fries officieel erkende streektalen binnen de Nederlandse grenzen, waar het Nederlands de daktaal is. Toch Nederlands Mature belangrijk deel van de kolonisten Nederlandstalig. Op andere Nederlands :. De landsgrenzen zijn op streektaalniveau geen taalgrenzen. Nederlands