Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.

Nederlands - bijtanken

Zowel het Nederlands, Nedersaksisch als het Nederduits hebben daarnaast invloeden van de Noordzeegermaanse Ingveoonse taalgroep ondergaan. Elke gemeente van het koninkrijk moet deel uitmaken van een van deze vier taalgebieden. De Friese en Saksische dialecten hebben op het vasteland het meest onder invloed ervan gestaan. Verder hebben het Sarnami Hindoestani en het Surinaams Javaans enkele tienduizenden sprekers. Dit was aanvankelijk niet zo belangrijk toen er nog weinig in de volkstaal op schrift werd gesteld en de meeste mensen, buiten de hogere geestelijke stand , ook analfabeet waren en er dus niet veel gelezen werd. Tevens worden hierin voor de spelling van de spraakklanken, de verdeling van de woorden in lettergrepen , het gebruik van het koppelteken , het deelteken en het weglatingsteken en het gebruik van hoofdletters voorschriften en aanwijzingen gegeven. De kusttaal in de wetenschappelijk literatuur Ingveoons genoemd verspreidde zich aan de hand van Ingveoonse klankverschuivingen in afnemende mate in zuidoostelijke richting. HollandsBrabantsLimburgsWest-VlaamsNedersaksisch e. De bekendste romans uit die tijd zijn de ridderromans. Nederlands Zie Geschiedenis van het Nederlands Nederlands het hoofdartikel over dit onderwerp. Het Nederlands was namelijk ook een officiƫle taal in: De van oorsprong Nederlands kolonisten in Zuidelijk Afrika, eerst Boeren en later Afrikaners genoemd, hebben destijds gepleit voor de erkenning van de Nederlandse taal in verschillende republieken en Britse gebieden. Test Pijpen gratis je kennis! Het is dus alleen bedoeld om een algemeen beeld te scheppen van de spreiding van de Nederlandse rubensvrouw. Dit typologisch concept is oorspronkelijk gehanteerd voor Nederlands Nederlands, maar is ook toepasbaar op andere taalgebieden zie ook Duits. Nederlands