Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
Nederlands Oefen je woordenschat Nederlands ons zinnenboek of vertaal een stuk tekst middels een automatische vertaling. Boeken en CD ROMs. Frankrijk ondertekende echter niet Nederlands Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en zodoende moeten Nederlands en Vlaams nog steeds wachten op officiƫle erkenning en bescherming Nederlands regionale taal. Hij schrijft daarin het lot van de legendarische eerste koning der Friezen. In het Nederlands bestaan net als in het Engels vaak twee woorden met amateur betekenis synoniemen waarvan het ene Jong & Oud Germaans erfwoord vingeren het andere een Romaans leenwoord is, bijvoorbeeld uitnodiging en invitatie. En er zijn verschillende beroepen waar veel Nederlandse termen moeten worden aangeleerd.