Nederlands

Nederlands

Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken. Kijk op khunnamob.info of khunnamob.info. Verspreid over de wereld bestaan of bestonden er ook enkele Nederlands het Nederlands gebaseerde creoolse talen. In de Brusselse scholen is er geen vrije keuze en is de andere landstaal verplicht de tweede taal. Zie Nederlands lichaam Indonesië voor Nederlands hoofdartikel over dit onderwerp. In Vlaanderen is Nederlands de enige officiële taal en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de taal deze status delen met het Frans. Door de moderne mobiliteit zijn de deelnemers aan deze gemeenschap heterogener geworden en herkennen zij zich steeds minder in een 'eigen taal'. Het grote verschil met Nederland is dat het Nederlands Brunette de officiële taal en voertaal is, maar niet de dagelijkse omgangstaal.

Nederlands - heeft

Ook in Nieuw-Zeeland leven mensen van Nederlandse afkomst die na de Tweede Wereldoorlog naar het land zijn vertrokken. Zie Taalfamilie en Taalverwantschap voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. Uiteindelijk gaf de Staten-Generaal opdracht om de Bijbel vanuit de grondtekst te vertalen. De spelling van het Middelnederlands volgde de spreektaal, die per streek sterk kon verschillen. We maken voornamelijk gebruik van het Kernerman woordenboek. De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje. De meeste van deze talen zijn geheel of grotendeels uitgestorven.