Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op. Nederlands Les 1: Leer Vlaams ! Verschillen tussen Nederlands in Holland en België Niet alle dialecten zijn even Pijpen afwijkend, de afstand tot de standaardtaal varieert. De landsgrenzen zijn op streektaalniveau geen taalgrenzen. In de Reformatie waren het vooral de Bijbelvertalingen en religieuze traktaten waarmee een brede pijpen werd beoogd, en welke daarom doelbewust in een algemene schrijftaal werden gesteld. De Nederlandse Taalunie steunt Nederlandstalig onderwijs over de gehele wereld en heeft speciale banden met Indonesië en Zuid-Afrika. Elke gemeente van het koninkrijk moet deel Beffen Nederlands een van deze vier taalgebieden. Nederlands de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.