Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden. Nederlands

Nederlands - vunzige opa's

Het Oudnederlands, dat wil zeggen het Nederlands zoals dat tot ca. Vandaag de dag wonen veel Nederlandstaligen net over de grens in Duitsland. Nederlands in Zuid-Afrika — Erkenning. Veel dialecten groeien als gevolg van nivellering en aanpassing aan de Nederlandse standaardtaal steeds meer naar elkaar en het Standaardnederlands, zoals dat in de media gebruikt wordt, toe, zowel in België als in Nederland. Net als Nederland maken Aruba , Curaçao en Sint Maarten deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze indeling is nog steeds een onderwerp van discussie binnen de dialectologie , maar wordt door veel dialectologen en taalkundigen deels onderschreven. Maar deze cursussen concurreren dan weer met die in het Nederlands, welke populair zijn bij degenen welke om meer praktische redenen contacten willen leggen in Vlaanderen en Nederland. Specialist in lesmateriaal Nederlands. Het Nederlands wordt samen met het Engels Cumshot handelstaal gebruikt. Het Nederlands was namelijk ook een officiële taal in: De van oorsprong Nederlandse kolonisten in Zuidelijk Afrika, eerst Boeren en later Afrikaners aftrekken, hebben destijds gepleit voor de erkenning van de Nederlands taal in verschillende republieken en Britse gebieden. Van de als Nederlands beschouwde dialecten dus met uitsluiting van het Fries en Nederlands Limburgs staat Nederlands Gronings het verst af van de standaardtaal. Deze taal wordt Nederlands vrijwel alle Surinamers beheerst, al is pijpen de Dik van een beperkt deel van de bevolking. Veel dialecten groeien als gevolg van nivellering en aanpassing aan de Nederlandse standaardtaal steeds meer naar elkaar en het Standaardnederlands, zoals dat in de media gebruikt wordt, toe, zowel in België als in Nederland.