Nederlands

Nederlands

De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels. What Dutch sounds like to foreigners/Hoe Nederlands klinkt voor buitenlanders

Nederlands - (19) met

Het Nederfrankisch zou uiteindelijk de basis worden van wat nu Nederlands is, terwijl het huidige Duits zijn basis vooral in het Opperduits heeft. Zachte g · Gooise r · Klankinventaris · Poldernederlands. In de betreffende gebieden is sprake van diglossie. Het Nederlands wordt samen met het Engels als handelstaal gebruikt. De Hollands-Utrechtse variant was daarnaast een goede tweede. Tot dan toe kende elke regio haar eigen geschreven vorm en en daarin weken die in het zuidoosten Limburg en noordoosten van Groningen tot de Achterhoek het meest af.

Nederlands - Samir

khunnamob.info staat online sinds. Het Nederlands wordt niet in alle gevallen correct ook wel aangeduid als Vlaams in België , Hollands vooral in de Randstad en Nederduits door historisch taalkundigen. Een doorslaggevende rol speelden daarin de nationaal georganiseerde massamedia en de bovenregionale communicatie ten gevolge van een sterk toenemende bevolkingsmobiliteit. In Wallonië kunnen scholen sedert enkele jaren kiezen voor een systeem waarbij ook andere vakken dan het Nederlands in het Nederlands gedoceerd worden. Verder hebben het Sarnami Hindoestani en het Surinaams Javaans enkele tienduizenden sprekers. Specialist in lesmateriaal Nederlands. Zie Nederlandse dialecten Creoolse talen vrijwel alle uitgestorven.