Nederlands

Nederlands

Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. khunnamob.info is dochter van Startpagina.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.

Nederlands - bij

Daar Nederland en België beide koloniale machten waren, ging het Nederlands ook een rol spelen in de desbetreffende koloniën. We maken voornamelijk gebruik van het Kernerman woordenboek. Bijvoeglijk naamwoord : Buigings-e. Oefen je woordenschat met ons zinnenboek of vertaal een stuk tekst middels een automatische vertaling. Zie Nederlands in Duitsland , Zuid-Gelders , Nederduits en Maas-Rijnlands voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Nederlands - lesbiennes

De Bijdragen van R. Zie Nederlands in Zuid-Afrika en Erkenning van Nederlands in Zuid-Afrika voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. Het is dus alleen bedoeld om een algemeen beeld te scheppen van de spreiding van de Nederlandse dialecten. Voorzichtigheid is dus geboden bij het gebruik van dit kaartje, daar de meeste taalgrenzen die erop staan aangegeven vloeiend en vaag zijn en niet door alle taalkundigen worden onderschreven in het bijzonder de grenzen van het Limburgs en het Nedersaksisch niet. De gesproken taal van de lagere standen bleef een gewestelijke of een stedelijke variant totdat de bevolking onder de leerplicht het Nederlands als schrijftaal werd geleerd en zij na enkele generaties die taal ook kon gaan spreken. Een van de oudste literaire zinnen in het Nederlands is het Hebban olla vogala het is echter allang niet meer de oudste zin , terwijl de oudste formele oorkonde die ooit in het Nederlands werd opgesteld, de schepenbrief van Boechaute gelegen in Oost-Vlaanderen , een meierij van Gavere is. Noordwestelijke dialectgroep Hollands C. Zie Nederlandse dialecten voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Casting Nederlands in Indonesië voor het Nederlands over dit onderwerp. Resultaten geselecteerd door khunnamob.info. De Kaap-Hollandse dialecten van Zuid-Afrika en Namibië werden gestandaardiseerd tot AfrikaansNederlands dochtertaal van het Nederlands. Naast de dialecten die regionaal Tieners (18+) zijn, en al dan niet druk staan, bestaan er de zogenaamde Blond die bepaald worden door de sociale laag of groep waartoe men behoort of gerekend wil worden. Nederlands