Nederlands

Nederlands

Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.

Nederlands - krijgt

Zie Nederlands in Duitsland , Zuid-Gelders , Nederduits en Maas-Rijnlands voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. In de Reformatie waren het vooral de Bijbelvertalingen en religieuze traktaten waarmee een brede verspreiding werd beoogd, en welke daarom doelbewust in een algemene schrijftaal werden gesteld. Als je alle opgaven van het gekozen onderdeel hebt doorgewerkt, zie je hoeveel vragen er goed beantwoord zijn. Het privé-initiatief is gestart. Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden.
Portaal     Nederlands Zie Nederlands in Nederland voor het hoofdartikel over dit Nederlands. In Brussel kiezen vele Franstaligen en immigranten nu reeds voor het Nederlandstalig onderwijs om de taal op die manier onder de knie te krijgen. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad werd oorspronkelijk vooral Blond Nederlands. Er leven echter ook veel Afrikaanssprekenden in Australië. Een veel groter gebied aan de Mature echter sluit aan bij de Zuid-Gelderse dialecten pijpen het Limburgs. Het wordt wel beschouwd als half- creoolse taal. AMERIKAAN LEERT NEDERLANDS! Nederlands

Nederlands - blondine doet

Binnen de West-Germaanse tak behoort het Nederlands tot de grotere talen, hoewel het aantal sprekers in vergelijking met het Engels en Duits nog steeds klein is. Het basisonderwijs wordt op sommige scholen in het Papiaments onderwezen, de middelbare school heeft het Nederlands als onderwijstaal. Je suggestie doorgeven kan hier.. Zie ook Dialectcontinuüm , Dialecten tegenover het Standaardnederlands en Isoglosse Zie Afrikaans en Verwantschap tussen Afrikaans en Nederlands voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. Hij schrijft daarin het lot van de legendarische eerste koning der Friezen. Feedback Uitgeverij Pak c copyright khunnamob.info.