Nederlands

Nederlands

Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Nederlanders, Vlamingen, Surinamers en Afrikaners kunnen elkaar zonder veel moeite begrijpen. Een toenemend aantal basisscholen maakt gebruik van deze pijpen, zelfs in kleuterscholen wordt met dit systeem geëxperimenteerd, Creampie zelden worden hiervoor Vlaamse leraren in dienst genomen [bron? Tolken Verbeter je Nederlands. In Nederlands Nederfrankische talen hebben een aantal klankverschuivingen die het Hoogduits Middelfrankisch wel heeft gekend niet plaatsgevonden, met Nederlands Masturbatie tweede Germaanse klankverschuiving. Boeken en CD ROMs. Zie Nederlands op Aruba, Curaçao en Nederlands Maarten voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Zes boeken maken kans op Woutertje Pieterse Prijs. TAG ❤ Gewoon Nederlands

Nederlands - mature

Voorlopig bleef het bij pogingen waarin elke auteur zijn eigen streektaal het meeste gewicht gaf. khunnamob.info is een gratis online Nederlandstalig woordenboek. De overkoepelende term voor de taalvariëteiten in dit gebied is Maas-Rijnlands. Daardoor is de huidige verwantschap van het Nederlands en Duits wat voor een belangrijk deel ook op het Frankisch is terug te voeren ook groot, met name wat betreft de woordvolgorde. Dit Groene Boekje bevatte in sommige gevallen een voorkeurspelling met varianten van spellingswijzen gegeven, die in de praktijk voor onduidelijkheid zorgde. In hoofdzinnen is dus de hoofdvolgorde zonder inversie :. Verder is het Nederlands ook een officiële taal van de Caraïbische ei landen Aruba , Curaçao en Sint-Maarten , terwijl er nog minderheden bestaan in Frankrijk , Duitsland en in mindere mate Indonesië , en nog ruim een half miljoen sprekers in de Verenigde Staten , Canada en Australië. Nederlands