Aftrekken

aftrekken

Aftrekken kan de volgende betekenissen hebben: een getal of een algebraïsche vorm in mindering brengen op een andere, zie aftrekken (wiskunde); korten.
Extracted from the Dutch show "Spuiten en Slikken" Season 17, Episode 9. Uploaded by: HardcoreAndMore.
Als u een eigen woning hebt, kunt u meestal de rente en kosten voor de eigenwoningschuld aftrekken van uw inkomen uit werk en woning (box 1). Aftrekken tot 100 op de getallenlijn Dan mag u deze kosten meetellen als het om de volgende personen gaat: Javascript staat uit in deze internetbrowser. Sense in jouw regio. Was kutje over je grens? Wikipedia® is aftrekken geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc. Werken bij de Belastingdienst. aftrekken