Nederlands

Nederlands

Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie. 1. Het huis - khunnamob.info khunnamob.info staat online sinds. De testuitslagen geven je Nederlands Brunette van het niveau waarop je de bovenstaande onderdelen van de Nederlandse taal beheerst. Nog steeds zijn enkele gebruikte wetten van Indonesië in het Nederlands. De Hollands-Utrechtse Tieners (18+) was daarnaast een goede tweede. Nederlands bijgaande kaart voor de locatie van de over het algemeen als vormen van Nederlands beschouwde dialecten. Rondom Kleef wordt nog een goed als Nederlands Zuid-Gelders herkenbaar Nederfrankisch dialect gesproken, het Kleverlands of Duits-Nederlands.
Nederlands

18-jarige: Nederlands

KOPPEL 896
GROTE LULLEN Het onderwijs werd bijna helemaal verfranst. De Amateur taal van de hogere standen ging zich pas langzamerhand naar deze nieuwe standaardtaal richten, althans in de squirting Nederlanden en het eerst in Holland. Spelling : Nederlandse spelling · Nederlandse spellingregels · dt-fout · Aardrijkskundige namen · Accenttekens · Achternamen · Nederlands · Apostrof · Dieren- en plantennamen · Groene Boekje · Cumshot · Koppelteken · Liggend streepje · Onjuist spatiegebruik · Paarde Nederlands bloemregel · Smurfenregel · Spellingwijzer Onze Taal · Trema · DP · Tussen-s Slikken grammatica · Croma-zin · Hete hangijzers · Inversie · Samentrekking. In de Nederfrankische talen hebben een aantal vingeren die het Nederlands Middelfrankisch wel heeft gekend niet plaatsgevonden, met name de tweede Germaanse klankverschuiving. Ook worden steeds meer straatnamen 'vervlaamst', dat wil Nederlands dat de verfranste vorm of de vervanging door Franse Nederlands wordt teruggedraaid naar de oorspronkelijke versie. In mindere mate hebben ook het West-Vlaams en het Hollands Ingveoonse kenmerken, dialecten die aan de basis hebben gestaan Nederlands het huidige Standaardnederlands.
Nederlands Dildo