Nederlands

Nederlands

De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op. Specialist in lesmateriaal Nederlands. Ook doordat de dialecten zich vanouds latina het traditionele ambacht en de landbouw profileerden, verliezen Pijpen in de moderne tijd hun kenmerken in idioom en klank. Bekijk dan de Nederlands Nederlands Nederlands de woordenlijst Engels. Zo bestaan er in Canada ook veel Nederlands-Canadese clubs en Nederlandstalige radioprogramma's. Ga Nederlands de inhoud. Er was een grote haat jegens Nederland, maar er was respect voor de Nederlandse taal.

Nederlands - bijtanken aan

De vertalers hebben met de Statenbijbel vele woorden en uitdrukkingen neologismen geschapen die ook vandaag de dag nog worden gebruikt. Voorlopig bleef het bij pogingen waarin elke auteur zijn eigen streektaal het meeste gewicht gaf. Nederlanders, Vlamingen, Surinamers en Afrikaners kunnen elkaar zonder veel moeite begrijpen. Uiteindelijk gaf de Staten-Generaal opdracht om de Bijbel vanuit de grondtekst te vertalen. Samen met het Nedersaksisch , Nederduits en Hoogduits behoort het Nederlands tot de zogenoemde Continentaal-West-Germaanse tak van de Indo-Europese talen. Het kaartje "taalgrens door de eeuwen heen" geeft aan in welk gebied er mensen met Nederlands als moedertaal te vinden waren, niet hoe hoog hun aandeel op de totale bevolking was. In de voormalig Nederlandse kolonie Nederlands-Indië wordt het Nederlands vooral nog gesproken door ouderen, die het koloniale bewind nog enige tijd hebben meegemaakt. Nederlands

Nederlands - debuut voor

Er is zelfs een Nederlandstalige krant, die al heel lang bestaat en onlangs weer voor een tijd van de ondergang is gered door sponsors waaronder ook de Vlaamse regering. khunnamob.info is een gratis online Nederlandstalig woordenboek. Zoek verder op internet ». Zie Geschiedenis van de Nederlandse spelling en Nederlandse spelling voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. En er zijn verschillende beroepen waar veel Nederlandse termen moeten worden aangeleerd. Hiermee vond de scheiding in ontwikkeling plaats tussen het Nederlands in Nederland waar men de standaardtaal ook ging spreken, en Vlaanderen waar de hogere standen op het Frans overgingen.