Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica. Het wordt wel beschouwd als half- creoolse Nederlands. Er zijn tot op heden enkele kerkgenootschappen die deze vertaling nog altijd in hun kerkdiensten gebruiken. Het Frankisch ontwikkelde zich vanaf de vroege Middeleeuwen in het huidige Nederlandstalige gebied tot het Oudnederlands. De in Nederlands Statenbijbel gebruikte spelling was een van de eerste pogingen tot standaardisering van de Nederlands spelling, maar deze spelling heeft uiteindelijk weinig invloed gehad en wordt tegenwoordig als verouderd sportschool. Dan is dit grote tieten onderdeel op khunnamob.info echt iets voor jou. Je Fetish doorgeven kan hier. Kijk voor taaladvies op khunnamob.info. "TROLL DOOLHOF!" Gta 5 online (W/subs #86) - Nederlands

Nederlands - milf overwint

Zie Nederlands in Indonesië voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Het Nederlands wordt over het algemeen als een analytische taal gezien. Een van de oudste literaire zinnen in het Nederlands is het Hebban olla vogala het is echter allang niet meer de oudste zin , terwijl de oudste formele oorkonde die ooit in het Nederlands werd opgesteld, de schepenbrief van Boechaute gelegen in Oost-Vlaanderen , een meierij van Gavere is. Zie Nederlandse literatuur en Vlaamse literatuur voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. In de meeste gevallen zijn dit variëteiten die in het verdere verleden in de periferie van het Nederlands zijn ontstaan. Zie Nederlands in Suriname voor het hoofdartikel over dit onderwerp. De meeste van deze talen zijn geheel of grotendeels uitgestorven.