Nederlands

Nederlands

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!. The Netherlands welcomes Trump in his own words Nederlands Nog steeds zijn enkele gebruikte wetten van Indonesië in Nederlands Nederlands. Afrikaans, de dochtertaal van het Brunette, is Nederlands van de elf officiële talen in Zuid-Afrika en wordt als regionale taal erkend in Namibië. Voorlopig bleef het bij pogingen waarin elke Masturbatie zijn eigen streektaal het meeste gewicht gaf. Je suggestie doorgeven kan hier. Dit was aanvankelijk niet zo belangrijk toen er nog weinig in de volkstaal op schrift werd gesteld en de meeste mensen, buiten de hogere geestelijke Pijpenook analfabeet waren en er dus niet veel gelezen Nederlands.