Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken. Mama Mia - LEGO Friends (Nederlands)

Nederlands - moeder verrast

Het boek is ons overgeleverd in de vorm van een gedeeltelijke kopie: na Lipsius is het boek nooit meer teruggezien. De Kaap-Hollandse dialecten van Zuid-Afrika en Namibië werden gestandaardiseerd tot Afrikaans , een dochtertaal van het Nederlands. Nederlands is een van de vier hoofdvormen van het West-Germaans en als zodanig nauw verwant aan onder meer het Engels en Duits. Als contacttaal tussen de verschillende bevolkingsgroepen wordt ook het Sranantongo veel gebruikt. Onder Napoleon Bonaparte werd de Franse invloed op het Nederlands als literatuur- en cultuurtaal sterker. In mindere mate hebben ook het West-Vlaams en het Hollands Ingveoonse kenmerken, dialecten die aan de basis hebben gestaan van het huidige Standaardnederlands. Het wordt wel beschouwd als half- creoolse taal. Dit Groene Boekje bevatte in sommige gevallen een voorkeurspelling met varianten van spellingswijzen Facial, die in de praktijk voor onduidelijkheid zorgde. Om te oefenen en amateur handig als naslagwerk. Ga naar de inhoud. Zie ook Dialectcontinuüm Nederlands, Dialecten tegenover het Standaardnederlands en Isoglosse Zie Afrikaans en Verwantschap tussen Afrikaans en Nederlands voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. Deze gebieden lagen vooral tegen de Nederlands grens.

Nederlands - hoor Lesbische

Wanneer het Nederlands als op zichzelf staande taal precies is ontstaan, is onbekend. Van de als Nederlands beschouwde dialecten dus met uitsluiting van het Fries en het Limburgs staat het Gronings het verst af van de standaardtaal. Zij waren verwant aan de talen van het Hanzegebied en Munsterland resp. Voorlopig bleef het bij pogingen waarin elke auteur zijn eigen streektaal het meeste gewicht gaf. Vertalingen op WikiWoordenboek Afrikaans · Engels · Noord-Sotho · Swazi · Tsonga · Tswana · Venda · Xhosa · Zoeloe · Zuid-Ndebele · Zuid-Sotho. Nederlands