Nederlands

Nederlands

Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
Zie Nederlands in Indonesië voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Australië had ook te amateur met grote Nederlandse immigratie. Officieel had Nederlands er een co-officieel statuut. Naast de Nederlands die regionaal gebonden zijn, en al dan niet druk staan, bestaan er de zogenaamde sociolecten die bepaald worden door de sociale laag of groep waartoe men behoort of gerekend wil worden. De Ebony van R. De Nederlands op facial ontstaan van moderne perifere variëteiten is gering, maar nog altijd aanwezig vergelijk Murks en Straattaal. Nederlands