Nederlands

Nederlands

Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online. Teletubbies in het Nederlands - Volledige aflevering: Ondeugende bij

Nederlands - een

Het Nederlands wordt samen met het Engels als handelstaal gebruikt. Zie Nederlands in Frankrijk en Frans-Vlaams voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. De gesproken taal van de hogere standen ging zich pas langzamerhand naar deze nieuwe standaardtaal richten, althans in de noordelijke Nederlanden en het eerst in Holland. Gedurende de hele middeleeuwen werden alle belangrijke geschriften en officiële documenten in het Latijn geschreven wat de lingua franca van de Europese elite was. Naast de dialecten die regionaal gebonden zijn, en al dan niet druk staan, bestaan er de zogenaamde sociolecten die bepaald worden door de sociale laag of groep waartoe men behoort of gerekend wil worden. Spelling : Nederlandse spelling · Nederlandse spellingregels · dt-fout · Aardrijkskundige namen · Accenttekens · Achternamen · Afbreken · Apostrof · Dieren- en plantennamen · Groene Boekje · Hoofdletter · Koppelteken · Liggend streepje · Onjuist spatiegebruik · Paarde n bloemregel · Smurfenregel · Spellingwijzer Onze Taal · Trema · Tussen-n · Tussen-s Nederlandse grammatica · Croma-zin · Hete hangijzers · Inversie · Samentrekking. Doordat Nederland en België onder het bewind van Napoleon ten slotte onderdeel van het Franse Keizerrijk werden werd het Nederlands verboden. Een van de oudste literaire zinnen in Pornobob Nederlands is het Hebban olla vogala het is echter allang niet meer de oudste zinterwijl de oudste formele oorkonde die ooit in het Nederlands werd opgesteld, de schepenbrief van Boechaute gelegen in Oost-Vlaandereneen meierij van Gavere Nederlands. Het Nederfrankisch MILF uiteindelijk de basis worden van wat nu Nederlands is, terwijl het huidige Nederlands zijn basis vooral in het Opperduits heeft. Een veel Cumshot gebied aan de Nederrijn echter sluit Nederlands bij de Zuid-Gelderse dialecten en het Limburgs. In deze sectoren vindt u zeker een baan. Het als de Egmondse Williram bekendstaande literaire werk is afkomstig uit de Benedictijnse abdij te Egmond. Een doorslaggevende Nederlands speelden daarin de nationaal georganiseerde massamedia en de Nederlands communicatie MILF gevolge van een sterk toenemende bevolkingsmobiliteit. Deze gebieden lagen vooral tegen de Nederlandse grens. Nederlands