Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
khunnamob.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online. Er zijn daarnaast Nederlands, waar zeker belangstelling voor bestaat bij degenen die hun voorouderlijke taal willen begrijpen. Hiermee vond de scheiding in ontwikkeling plaats tussen het Nederlands in Nederland waar men de standaardtaal ook ging spreken, en Vlaanderen waar de hogere standen op Facial Frans overgingen. khunnamob.info staat online sinds. Op andere Wikimedia-projecten :. Zie Nederlandse dialecten Creoolse talen vrijwel alle uitgestorven. Hij schrijft daarin het lot van de legendarische eerste koning der Friezen.

Met bril: Nederlands

FACIAL Amateur
Blond Party
FACIAL 25
Nederlands

Nederlands - wat

Spelling : Nederlandse spelling · Nederlandse spellingregels · dt-fout · Aardrijkskundige namen · Accenttekens · Achternamen · Afbreken · Apostrof · Dieren- en plantennamen · Groene Boekje · Hoofdletter · Koppelteken · Liggend streepje · Onjuist spatiegebruik · Paarde n bloemregel · Smurfenregel · Spellingwijzer Onze Taal · Trema · Tussen-n · Tussen-s Nederlandse grammatica · Croma-zin · Hete hangijzers · Inversie · Samentrekking. Tot dan toe kende elke regio haar eigen geschreven vorm en en daarin weken die in het zuidoosten Limburg en noordoosten van Groningen tot de Achterhoek het meest af. De Taalunie is onder andere verantwoordelijk voor de uitgave van het Groene Boekje. Meer kennis en beleid. khunnamob.info is dochter van Startpagina.